• 1 سال پیش

  • 3.4K

  • 07:16

خوشبختی همیشگی کجاست ؟

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
3
3
0

خوشبختی همیشگی کجاست ؟

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
  • 07:16

  • 3.4K

  • 1 سال پیش

توضیحات
تاحالا فکر کردین خوشبختی همیشگی کجاست؟ اگه دیگه چی رو بدست بیارم و به کجا برسم دیگه برای همیشه خوشبختم و احساس ناراحتی و اضطراب نمیکنم؟ به این موضوع فکر کردین که اصلا آیا خوشبختی حقیقی وجود داره؟ یا یه تصویر خامی بهمون دادن تا ارزش لحظات زندگی رو ندونیم و تو حسرت و اضطراب فقط چشممون به آینده و گذشته باشه؟

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads