• 1 سال پیش

  • 1.4K

  • 13:11

آرامش - آرامش ، اپیزود دوم ، تاثیر کنترل بر ناآرامی‌های ما

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
1
1
0

آرامش - آرامش ، اپیزود دوم ، تاثیر کنترل بر ناآرامی‌های ما

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
  • 13:11

  • 1.4K

  • 1 سال پیش

توضیحات
توانایی آرام ماندن از جمله مهارت‌های بسیار مهم در زندگی ست که بسیار نادیده گرفته شده است . آرامش برای ما جذابیتی عمیق و طبیعی دارد .

shenoto-ads
shenoto-ads