• 01:24

  • 464

  • 8 ماه پیش

توضیحات

پرسفون 💓💕


دخترمادر

هر چی بخواه بدون هیچ زحمتی همون میشه

به راحتی به دیگران احساس گناه میده  

بی مسئولیت

وابستگی

تائید طلبی منفی و مثبت هر کدام که پیش بیاد 

فنجان خالی و آماده برای پر شدن از هر چیز 

پر خواب و خوش خواب

خیلی بسیار زیاد دوست داره از همه جلب توجه کنه و انرژی بگیره ازشون  

تنبل و تن پرور 

بی خون و بی حس و بی حال

بی توجه و بی اهمیت به همه چیز

ملکه جهان زیرین

آشنا به دنیای زیرین و غیر فیزیک

افسرده

نا امید

بی زمان

نمیدونه چی میخواد

نقش پذیر و منعطف 

همیشه ناراضی

عدم ارزش به خود

کامل نبودن با خود و مدام از خودش عیب و ایراد میگیره

صورتی

بی ثبات و دمدمی مزاج 

سیاه و یا سفید

خرید های زیاد الکی و بدون مصرف و بدرد نخور

مارک باز

گربه لوس و ملوس و تنبل 

عاشق اسرار و غیر فیزیک و نادیدنی و ترسناک

توهم همه چیز

علاقه مند و دوستدار فال و فالگیری

واسطه دنیای واقعی و دنیاهای دیگر

گریه مستمر و بی پایان

انعطاف پذیرو نرم و به راحتی شکل پذیر

بی زمان و بی مکان

بی هدف و سرگردان و آویزان

دیمیتر قلاب کن و تحریک کننده حس حمایت و مادری در دیگران

زن آنیمایی

تاریکی و سیاهی و بی شکلی

عاشق و دوستدار شب و سکوت و آرامش و اسرارش

مفعول

منفعل

همیشه در حال رژیم

 زیبا

تایید طلب

بد گریه

دنباله رو

تقلید کننده

خجسته و سرخوش

هر کسی می تواند هر چی می خواهد را در او ببینه

از این شاخه به آن شاخه پریدن

از دور دلبر و از جلو زهره بر

نق زدن

متوقع

انرژی خور

کابل زدن به این و آن برای یافتن و نگه داشتن امنیت

ساعتهای متمادی بی عمل و خیره به هر چیز و یا تلویزیون

مودی

جیغ بنفش

داد و بیداد باور نکردنی با صدای بلند

عشوه 

خودکشی

دروغ الکی و بدون دلیل و بی فایده

و ...


shenoto-ads
shenoto-ads