• 8 ماه پیش

  • 987

  • 01:14

همه چیز بستگی به خودت داره

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
1
1
0

همه چیز بستگی به خودت داره

کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
  • 01:14

  • 987

  • 8 ماه پیش

توضیحات

همه چیز بستگی به حال و هوای دلت داره

حال دلت که خوب باشد

آدمها همه شان دوست داشتنی اند

حتی چراغ قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می شود که لحظه ای پا از روی پدال برداری و بتوانی فکر کنی به امروزت

که با دیروزت چقدر فرق داشتی؟!


حال دلت که خوب باشد

می شوی همبازی بچه ها

برای عزیزانت همیشه وقت داری

و یک دنیا مهربانی در چهره ات نهفته


و چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشد ، ...


الهی که حال دلتون همیشه خوب باشه.❤️


shenoto-ads
shenoto-ads