• 6 سال پیش

  • 340

  • 22:56

حمله پانیک - panic

طب روان
2
2
2

حمله پانیک - panic

طب روان
  • 22:56

  • 340

  • 6 سال پیش

توضیحات
حمله پانیک (Panic) نوعی حمله عصبی است که موجب وحشت و آزار بسیار شدید افراد مبتلا به آن میگردد. در این پادکست به توصیف این اختلال، دلایل و چگونگی درمان آن پرداخت و با پرداختن به علایم شایع آن آگاهی بیشتری به شرایط ایجاد کننده آن نیز پیدا میکنیم. دکتر نویری www.Tebberavan.com

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads