• 6 سال پیش

  • 27

  • 02:36

مشاوره‌ی خصوصی در مورد انتخاب شغل

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
0
0

مشاوره‌ی خصوصی در مورد انتخاب شغل

پاسخ‌های حاج فردوسی
  • 02:36

  • 27

  • 6 سال پیش

توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads