• 3 ماه پیش

  • 2.7K

  • 11:05
  • 11:05

  • 2.7K

  • 3 ماه پیش

توضیحات

قسمت 145

فصل هفت قسمت 17داستان افول Chat GPT

رشد تیلور سوئیفتی

چرا تردز ریخت


با صدای
امیرحسین ثقه الاسلامی
هومن متولی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads