• 8 ماه پیش

  • 34

  • 01:34:52

اپیزود چهارم - کارراهه - مجید منوچهری

تریگ کست
0
0
0

اپیزود چهارم - کارراهه - مجید منوچهری

تریگ کست
  • 01:34:52

  • 34

  • 8 ماه پیش

توضیحات

مهمان اپیزود چهارم کارراهه (فصل دوم تریگ‌کست) مجید منوچهری هم‌بنیانگذار هفت سنگ است، و در این اپیزود از مسیر شغلی که تا به الآن طی کرده برای ما صحبت میکند!


با صدای
مجید منوچهری
پریسا اسدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads