• 10 ماه پیش

  • 52

  • 34:51

اپیزود سوم - کارراهه - محمدرضا پایدار

تریگ کست
1
1
0

اپیزود سوم - کارراهه - محمدرضا پایدار

تریگ کست
  • 34:51

  • 52

  • 10 ماه پیش

توضیحات

این اپیزود ادامه‌ی صحبت‌های آقای محمدرضا پایدار ، دومین مهمون ما در کارراهه است ...

آقای نارنجی، مترجم کتاب کشف شمال حقیقی و هم‌بنیانگذار تیم‌آپ که توی این دو اپیزود برای ما از لازمه‌های کارراهه شغلی و تجربه‌های خودشون گفتند.


با صدای
محمدرضا پایدار
پریسا اسدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads