• 5 ماه پیش

  • 29

  • 07:00

سپاسگزاری از خداوند

رادیوبه وسعت دریا
0
0
0

سپاسگزاری از خداوند

رادیوبه وسعت دریا
  • 07:00

  • 29

  • 5 ماه پیش

توضیحات

معبودا از تو سپاسگزارم بابت تمام نعماتی که در اختیارم قرار دادی و زبانم از شکر آنها قاصر.مرا یاری ده تا تمام آنها را بتوانم بر خودم متذکر شوم و آنی فراموش نکنم .


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads