• 7 ماه پیش

  • 0

  • 08:41

کتاب پاکسازی اگاهی در 21 روز(خواستن)

رادیوبه وسعت دریا
0
0
0

کتاب پاکسازی اگاهی در 21 روز(خواستن)

رادیوبه وسعت دریا
  • 08:41

  • 0

  • 7 ماه پیش

توضیحات

هر لحظه خواستن از خداوند مساوی با اجابت است وقتی با احساس عالی باشه وقتی تمام منفیها رو از خودت دور کنی


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها