رادیوبه وسعت دریا

معصومه السادات طیبی
  10
  میانگین پخش
  304
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  رادیوبه وسعت دریا

  معصومه السادات طیبی
  10
  میانگین پخش
  304
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  جان سپاری تنها شاهراه ورود به عرصه جانم است....

  جان سپاری تنها شاهراه ورود به عرصه جانم...

  06:12
  • 0

  • 9 ماه پیش
  06:12
  باشد که هماره خواست تو را تحقق بخشم...

  باشد که هماره خواست تو را تحقق بخشم

  08:56
  • 0

  • 9 ماه پیش
  08:56
  تو را سپاس میگویم که مرا موهبت یگانگی ارزانی داشتیدشکر بابت تمام لحظاتی که به هر آنچه هست آگاهم سپاس میدارم تمام داشته هایم را .........

  تو را سپاس میگویم که مرا موهبت یگانگی ا...

  20:14
  • 0

  • 9 ماه پیش
  20:14
  آنچه از بند رها میکند مرا حقیقت است ....

  آنچه از بند رها میکند مرا حقیقت است .

  09:51
  • 0

  • 10 ماه پیش
  09:51
  لحظه ی گرانبهای اکنون تنها چیزیست که حقیقت دارد....

  لحظه ی گرانبهای اکنون تنها چیزیست که ح...

  07:33
  • 9

  • 10 ماه پیش
  07:33
  تغییر "اکسیر سحر انگیز جان من است....

  تغییر "اکسیر سحر انگیز جان من است.

  07:50
  • 0

  • 10 ماه پیش
  07:50
  معبودا از تو سپاسگزارم بابت تمام نعماتی که در اختیارم قرار دادی و زبانم از شکر آنها قاصر.مرا یاری ده تا تمام آنها را بتوانم بر خودم متذکر شوم و آنی فراموش نکنم ....

  معبودا از تو سپاسگزارم بابت تمام نعماتی...

  07:00
  • 29

  • 10 ماه پیش
  07:00
  لحظه ی گرانبهای اکنون تنها چیزیست که حقیقت دارد....

  لحظه ی گرانبهای اکنون تنها چیزیست که حقیقت دارد...

  07:50
  • 0

  • 10 ماه پیش
  07:50
  امروز می پذیرم هر آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم....

  امروز می پذیرم هر آنچه را که نمیتوانم ت...

  05:30
  • 0

  • 10 ماه پیش
  05:30
  انچه از انجام ان عاجزم خداوند به بهترین نحو برایم رقم خواهد زد ....

  انچه از انجام ان عاجزم خداوند به بهترین...

  06:04
  • 0

  • 10 ماه پیش
  06:04
  من انسانی بالغ و مسئولم که در این جهان کامروا خواهم بود....

  من انسانی بالغ و مسئولم که در این جهان ...

  05:34
  • 0

  • 10 ماه پیش
  05:34
  از بند گذشته گسسته ام .آینده ای بینظیر در انتظار من است...

  از بند گذشته گسسته ام .آینده ای بینظیر ...

  14:09
  • 0

  • 10 ماه پیش
  14:09
  امروز با خود عهد ببندید که دیگر به تمام رنجها و دردهای بیهموده گذشته تن نخواهید داد و عهدی محکم با خود ببندید و اکنون را دریابید....

  امروز با خود عهد ببندید که دیگر به ...

  13:11
  • 0

  • 11 ماه پیش
  13:11
  همه کس ارزش مرا می دانند و ارج مینهند....

  همه کس ارزش مرا می دانند و ارج مینه...

  07:18
  • 0

  • 11 ماه پیش
  07:18
  از تمام احساسات خوشایند و ناخوشایند زندگیتان اجازه بروز دهید و ببینید چه ارمغانی برایتان بهمراهدارند .با تسلیم کردن احساسات به قدرت برتر از خودتان به آنها اجازه ظهور میدهید....

  از تمام احساسات خوشایند و ناخوشایند...

  11:42
  • 0

  • 11 ماه پیش
  11:42
  جسم خویش را گرامی میدارم چرا که جایگاه مقدس خداوند است....

  جسم خویش را گرامی میدارم چرا که جای...

  10:26
  • 1

  • 11 ماه پیش
  10:26
  بخشش دیگران و خود راهی برای رسیدن به آرامش روحی و روانیست .راهیست که باعث میشود درون خود را تهی از کدورتها و باگها کرده و مسیر نور روشن شود....

  بخشش دیگران و خود راهی برای رسیدن ب...

  08:43
  • 0

  • 11 ماه پیش
  08:43
  خودتان و دیگران را بدلیل مسمومیتهای ذهنی که برای شما درست کرده اند را از ذهن خود بیرون کنید چون با این کار راه رسیدن به کمال را بر خود سد میکنید....

  خودتان و دیگران را بدلیل مسمومیتهای...

  09:20
  • 3

  • 11 ماه پیش
  09:20
  اول خودتر ا بشناس و تمام باگهاو کدورتها را دور بریز و درون خودت را بشناس و سپس با معبود خود ارتباطی عمیق برقرار کن ....

  اول خودتر ا بشناس و تمام باگهاو کدو...

  10:16
  • 0

  • 1 سال پیش
  10:16
  هر لحظه خواستن از خداوند مساوی با اجابت است وقتی با احساس عالی باشه وقتی تمام منفیها رو از خودت دور کنی...

  هر لحظه خواستن از خداوند مساوی با ا...

  08:41
  • 0

  • 1 سال پیش
  08:41
  • 10

  • 1 سال پیش
  مهربانا هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ، خداوندا… لحظاتمان را قرین رحمت و مهربانی ات بفرماو ما را ...

  10:36
  • 10

  • 1 سال پیش
  10:36
  در این قسمت یاد میگیریم چطور گذشته خود را پاکسازی کنیم ....

  در این قسمت یاد میگیریم چطور گذشته خود ...

  13:11
  • 1

  • 1 سال پیش
  13:11
  برای تضمین موفقیت خود به دو چیز اساسی یاز دارد :دفتریادداشتی که در آن همه افکر و احساسات خود را در این راه مقدس که انجام می دهید انجام دهید و نیایشیکه روحتان را جلا یدهد و ارام میکند ....

  19:00
  • 1

  • 1 سال پیش
  19:00
  این سفر بیست و یک روزه به شما وعده میدهد کیفیت و مسیر زندگیتان را برای همیشه به کلی دگرگون کند ....

  این سفر بیست و یک روزه به شما وعده ...

  20:30
  • 0

  • 1 سال پیش
  20:30
  پاک کردن درون خود و رهایی از بیرون و رسیدن به خود برتر...

  پاک کردن درون خود و رهایی از بیرون ...

  40:47
  • 143

  • 1 سال پیش
  40:47
  راه ارتباط از درون با خدای خود...

  راه ارتباط از درون با خدای خود...

  50:55
  • 0

  • 1 سال پیش
  50:55
  کتاب پاکسازی آگاهی در 21 روز یکی از مشهورترین کتابهای خودسازی دنیاست که در ایران بهنامهای پاکسازی ضمیر نیز شناخته میشود...

  کتاب پاکسازی آگاهی در 21 روز یکی از...

  18:13
  • 72

  • 1 سال پیش
  18:13
  ایمان داشته باشیم که وقتی حالمون و احساسمون عالی باشه آرزوهامون حتما وقطعا براورده میشه....

  ایمان داشته باشیم که وقتی حالمون و احساسمون عال...

  43:31
  • 1

  • 1 سال پیش
  43:31
  • 0

  • 1 سال پیش
  خداوندا، برای این روزِ زیبا و این زندگیِ تازه از تو سپاسگزارم. مهربانا، برای غذا، از خانه، کاشانه، امنیت، بقا، بودن از تو سپاسگزارم. پروردگارا، برای خلاقیت، آفرینندگی، نوآوری، روزِ تازه، روزی نو از تو...

  16:45
  • 0

  • 1 سال پیش
  16:45
  • 0

  • 1 سال پیش
  خداوندا، برای این روزِ زیبا و این زندگیِ تازه از تو سپاسگزارم. مهربانا، برای غذا، از خانه، کاشانه، امنیت، بقا، بودن از تو سپاسگزارم. پروردگارا، برای خلاقیت، آفرینندگی، نوآوری، روزِ تازه، روزی نو از تو...

  خداوندا، ...

  18:19
  • 0

  • 1 سال پیش
  18:19
  • 34

  • 1 سال پیش
  پـــــــروردگارا دست نياز را به درگاه تو دراز مي کنم و از کسي خواسته هايم را طلب مي کنم که هيچ گاه بر سرم منت نمي گذارد آرزوهايم را به تو مي گويم، به تو که هميشه دوست مني عاشق تر از هميشه سر...

  02:29
  • 34

  • 1 سال پیش
  02:29
  shenoto-ads
  shenoto-ads