رادیوبه وسعت دریا

معصومه السادات طیبی
  0
  میانگین پخش
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  رادیوبه وسعت دریا

  معصومه السادات طیبی
  0
  میانگین پخش
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  این سفر بیست و یک روزه به شما وعده میدهد کیفیت و مسیر زندگیتان را برای همیشه به کلی دگرگون کند .

  این سفر بیست و یک روزه به شما وعده ...

  20:30
  • 0

  • 2 روز پیش
  20:30

  پاک کردن درون خود و رهایی از بیرون و رسیدن به خود برتر

  پاک کردن درون خود و رهایی از بیرون ...

  40:47
  • 0

  • 3 روز پیش
  40:47

  راه ارتباط از درون با خدای خود

  راه ارتباط از درون با خدای خود...

  50:55
  • 0

  • 4 روز پیش
  50:55

  کتاب پاکسازی آگاهی در 21 روز یکی از مشهورترین کتابهای خودسازی دنیاست که در ایران به

  نامهای پاکسازی ضمیر نیز شناخته میشود

  کتاب پاکسازی آگاهی در 21 روز یکی از...

  18:13
  • 0

  • 6 روز پیش
  18:13

  ایمان داشته باشیم که وقتی حالمون و احساسمون عالی باشه آرزوهامون حتما وقطعا براورده میشه.

  ایمان داشته باشیم که وقتی حالمون و احساسمون عال...

  43:31
  • 1

  • 1 هفته پیش
  43:31
  • 0

  • 1 هفته پیش

  خداوندا، برای این روزِ زیبا و این زندگیِ تازه از تو سپاسگزارم. مهربانا، برای غذا، از خانه، کاشانه، امنیت، بقا، بودن از تو سپاسگزا...

  16:45
  • 0

  • 1 هفته پیش
  16:45
  • 0

  • 1 هفته پیش

  خداوندا، برای این روزِ زیبا و این زندگیِ تازه از تو سپاسگزارم. مهربانا، برای غذا، از خانه، کاشانه، امنیت، بقا، بودن از تو سپاسگزارم. پروردگارا، برای خلاقیت، آف...

  خداوندا، ...

  18:19
  • 0

  • 1 هفته پیش
  18:19
  • 5

  • 1 هفته پیش

  پـــــــروردگارا دست نياز را به درگاه تو دراز مي کنم

   

  02:29
  • 5

  • 1 هفته پیش
  02:29
  shenoto-ads
  shenoto-ads