• 11 ماه پیش

  • 138

  • 06:53

اپیزود 40- استفاده از جدول رفتار خوب و قرارداد رفتاری

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
0
0
0

اپیزود 40- استفاده از جدول رفتار خوب و قرارداد رفتاری

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
  • 06:53

  • 138

  • 11 ماه پیش

توضیحات

اپیزود 40- استفاده از جدول رفتار خوب و قرارداد رفتاری


  لینک تهیه مجموعه‌ی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان

https://madresehvaledgari.com/product


مطالب متنی را می تونید در وبسایت مدرسه والدگری مطالعه کنید:


لینک وبسایت مدرسه والدگری

https://madresehvaledgari.com

.


shenoto-ads
shenoto-ads