• 1 سال پیش

  • 197

  • 09:26

اپیزود 39- چطور قوانین شفاف و روشن وضع کنیم؟

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
2
2
0

اپیزود 39- چطور قوانین شفاف و روشن وضع کنیم؟

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
  • 09:26

  • 197

  • 1 سال پیش

توضیحات

موضوع این اپیزود: چطور قوانین شفاف و روشن وضع کنیم؟

  لینک تهیه مجموعه‌ی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان

https://madresehvaledgari.com/product


مطالب متنی را می تونید در وبسایت مدرسه والدگری مطالعه کنید:


لینک وبسایت مدرسه والدگری

https://madresehvaledgari.com

.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز