• 11 ماه پیش

  • 149

  • 26:11

اپیزود 38- قسمت آخر مدیریت احساسات منفی (11 پیشنهاد)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
1
1
0

اپیزود 38- قسمت آخر مدیریت احساسات منفی (11 پیشنهاد)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
  • 26:11

  • 149

  • 11 ماه پیش

توضیحات

مدیریت احساسات منفی و یادگیری مهارتهای آن برای هر والد و یا کسی که با کودک سر و کار دارد واجب است. در مجموعه اپیزود مدیریت احساسات منفی از چرایی بوجود آمدن و همینطور مدیریت احساسات منفی شدید صحبت کردیم.


  لینک تهیه مجموعه‌ی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان

https://madresehvaledgari.com/product


مطالب متنی را می تونید در وبسایت مدرسه والدگری مطالعه کنید:


لینک وبسایت مدرسه والدگری

https://madresehvaledgari.com

.