• 5 ماه پیش

  • 37

  • 08:47
  • 08:47

  • 37

  • 5 ماه پیش

توضیحات

اپیزود 30 - تکنیک تقویت افتراقی


  لینک تهیه مجموعه‌ی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان

https://madresehvaledgari.com/product


مطالب متنی را می تونید در وبسایت مدرسه والدگری مطالعه کنید:


لینک وبسایت مدرسه والدگری

https://madresehvaledgari.com

.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads