• 1 سال پیش

  • 150

  • 07:46

اپیزود 36- دو تکنیک تحسین-انتقاد-تحسین و قصه گویی هدفمند

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
2
2
0

اپیزود 36- دو تکنیک تحسین-انتقاد-تحسین و قصه گویی هدفمند

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
  • 07:46

  • 150

  • 1 سال پیش

توضیحات

اپیزود 36- دو تکنیک تحسین-انتقاد-تحسین و قصه گویی هدفمند


  لینک تهیه مجموعه‌ی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان

https://madresehvaledgari.com/product


مطالب متنی را می تونید در وبسایت مدرسه والدگری مطالعه کنید:


لینک وبسایت مدرسه والدگری

https://madresehvaledgari.com

.


shenoto-ads
shenoto-ads