• 11 ماه پیش

  • 94

  • 03:50

اپیزود 34- مشارکت دادن و اعطای مسئولیت به کودک

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
0
0
0

اپیزود 34- مشارکت دادن و اعطای مسئولیت به کودک

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
  • 03:50

  • 94

  • 11 ماه پیش

توضیحات

اپیزود 34- مشارکت دادن و اعطای مسئولیت به کودک


  لینک تهیه مجموعه‌ی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان

https://madresehvaledgari.com/product


مطالب متنی را می تونید در وبسایت مدرسه والدگری مطالعه کنید:


لینک وبسایت مدرسه والدگری

https://madresehvaledgari.com

.


shenoto-ads
shenoto-ads