• 11 ماه پیش

  • 114

  • 39:22

اپیزود 35- مدیریت احساسات منفی 11 (تولید احساست مثبت با کیفیت)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
3
3
2

اپیزود 35- مدیریت احساسات منفی 11 (تولید احساست مثبت با کیفیت)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
  • 39:22

  • 114

  • 11 ماه پیش

توضیحات

اپیزود 35- مدیریت احساسات منفی 11 (تولید احساست مثبت با کیفیت)


  لینک تهیه مجموعه‌ی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان

https://madresehvaledgari.com/product


مطالب متنی را می تونید در وبسایت مدرسه والدگری مطالعه کنید:


لینک وبسایت مدرسه والدگری

https://madresehvaledgari.com

.


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads