• 1 سال پیش

  • 6

  • 32:00

کارامل سی ام: اگر دماغ فَرَنجَک را بگیریم، چه می‌شود؟

پادکست کارامل
0
توضیحات

بَختَک یا فَرَنجَک که نام علمی آن فلج خواب است، حالت اختناق و سنگینی است که گاهی در خواب به انسان دست می‌دهد، رؤیای وحشتناک توأم با احساس خفقان و سنگینی بدن که انسان را از خواب می‌پراند. افراد، احساس سنگینی که گاهی به شخصی که خوابیده دست می‌دهد را به این شکل توجیه می‌کنند. پدیده پزشکی فلج خواب در واقع همان بختک است.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads