• 1 سال پیش

  • 4

  • 35:56

کارامل بیست و هشتم: آینده نگری اقتصادی در بستر سرمایه گذاری

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل بیست و هشتم: آینده نگری اقتصادی در بستر سرمایه گذاری

پادکست کارامل
  • 35:56

  • 4

  • 1 سال پیش

توضیحات

سرمایه گذاری: فدا کردن هر نوع ارزشی در حال کنونی به امید به دست آوردن بیشتر در آینده در علم اقتصاد یعنی تخصیص دادن منابع مالی به یک یا چند دارایی متفاوت برای بدست آوردن منابع باارزش تر در آینده. چرا باید به فکر سرمایه گذاری در زندگی مان باشیم؟ از کجا و چطور باید برای آن برنامه ریزی کنیم؟


با صدای
farsy
dary
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads