• 6 سال پیش

  • 2.3K

  • 07:54

انسان مدرن بیشتر مستعدّ معنویت است.

پادکست های استاد ملکیان
16
16
1

انسان مدرن بیشتر مستعدّ معنویت است.

پادکست های استاد ملکیان
  • 07:54

  • 2.3K

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت های استاد ملکیان رو بشنویم در باره ی انسانیت و جهان هستی و اینکه انسان مدرن بیشتر مستعد معنویت است.

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads