• 6 سال پیش

  • 1.1K

  • 14:14

نیاز های اورگانیک

پادکست های استاد ملکیان
4
4
0

نیاز های اورگانیک

پادکست های استاد ملکیان
  • 14:14

  • 1.1K

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت های استاد ملکیان درباره ی نیاز های اورگانیک در این پادکست بشنویم صحبت های استاد را درباره ی غزالی، دکار گرجی و ... آیا می شود بر نیاز های اورگانیک غلبه کرد؟ اگز انسان بر خواسته های اورگانیک خود غلبه کرد دلیل بر این نیست که دروغ نگه، ظلم نکنه، بدی نکنه و خیلی کارهای زشت دیگر.

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads