• 6 سال پیش

  • 690

  • 05:11

اهمیت توجه به تصورات لغوی در تفسیر متون مقدس

پادکست های استاد ملکیان
7
7
0

اهمیت توجه به تصورات لغوی در تفسیر متون مقدس

پادکست های استاد ملکیان
  • 05:11

  • 690

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت های استاد ملکیان در باره ی تورات در لغت در این پادکست استاد درباره ی معانی مختلف کلمات صحبت خواهند کرد و در باره ی تغییرات کلمات و جملات در گذر زمان صحبت می کنند و می رسند به قرآن که آیا معانی چیز هایی که در قرآن آمده تغییر پذیر است؟

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads