• 6 سال پیش

  • 894

  • 05:38

آیا این جهان بهترین جهان ممکن است؟

پادکست های استاد ملکیان
3
3
0

آیا این جهان بهترین جهان ممکن است؟

پادکست های استاد ملکیان
  • 05:38

  • 894

  • 6 سال پیش

توضیحات
آیا در باره ی قائده ی امکان اشرف چیزی می دانید؟ آیا این جهان، جهان برتریست؟؟ استاد ملکیان در این پادکست درباره یاین مسائل صحبت خواهد کرد و می رسیم به غزالی و عقاید او. با ما همراه باشید.

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads