• 6 سال پیش

  • 817

  • 10:44

اهمیت تفکیک ها و تقسیم های فلسفی در بحث

پادکست های استاد ملکیان
3
3
0

اهمیت تفکیک ها و تقسیم های فلسفی در بحث

پادکست های استاد ملکیان
  • 10:44

  • 817

  • 6 سال پیش

توضیحات
از تفکیک و تقسیم غافل نباشیم موضوعی که استاد ملکیان در این پادکست به آن پرداخته. آیا بهتر است با تفرقه انداختن حاکمیت کنید یا با تقسیم کردن؟ آیا بهتر نیست همه چیز را سر بسته نبینیم و حکم نکنیم؟؟به باطن مسائل بپردازیم بهتر نیست؟ بشنوید صجبت های استاد را در این باره.

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads