• 6 سال پیش

  • 1.8K

  • 10:31
9
1
  • 10:31

  • 1.8K

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت های دکتر ملکیان درباره ی انواع هرمنوتیک نمی شود گفت تفسیر هرکس به خودش مربوط است و هرکس هرچی میفهمه همون درسته! دیدگاه های دیگری هم درباره ی هرمنوتیک میشود داشت که در این پادکست به آنها پرداخته خواهد شد.

با صدای
مصطفی ملکیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads