• 3 سال پیش

  • 21

  • 27:16

پادکست یک: عادت ها و تاثیر آنها در خلق زندگی انسانی

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
1
1
0

پادکست یک: عادت ها و تاثیر آنها در خلق زندگی انسانی

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 27:16

  • 21

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید: تعریف عادت - عادت ها از دیدگاه شناختی - چگونگی شناخت عادت ها - ویژگی عادت ها

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد و به ویژه دانش‌آموزان پرداخته می‌شود.

https://moniaz.ir


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها