• 2 سال پیش

  • 1

  • 26:45

پادکست چهل و یکم: فرهنگ‌سازی

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست چهل و یکم: فرهنگ‌سازی

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 26:45

  • 1

  • 2 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید:

تاثیر شرایط نامحدود شبکه های اجتماعی در زندگی مدرن رشد فرهنگی و فرهنگ سازی چگونه در افراد و جامعه شکل می‌گیرد

اسپانسر: اسنپ دکتر https://snapp.doctor

 

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads