• 2 سال پیش

  • 3

  • 41:50

پادکست سی و نهم: هُشیاری

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست سی و نهم: هُشیاری

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 41:50

  • 3

  • 2 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید:

تعریف هشیاری  روش کارکرد مغز و ارتباط نوع ارتباط مغز با هشیاری ویژگی‌های هشیاری انسانی

اسپانسر: زعفران آرنیکا

www.ktsaffron.com

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها