• 3 سال پیش

  • 0

  • 18:48

پادکست نهم: چقدر خاطرات ما صادق هستند؟

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست نهم: چقدر خاطرات ما صادق هستند؟

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 18:48

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید: 

تا چه میزان خاطرات ما واقعی و قابل استناد هستند؟

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد  پرداخته می‌شود.

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها