• 3 سال پیش

  • 0

  • 04:35

پادکست دوازدهم: ارتباط

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست دوازدهم: ارتباط

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 04:35

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید: تعریف دقیق ارتباط - ویژگی‌های ارتباط سالم - نقش ارتباط در سلامت جسمی و روانی انسان - رابطه ارتباط و بی‌حوصلگی

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد  پرداخته می‌شود.

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها