• 3 سال پیش

  • 2

  • 43:02

پادکست هفدهم: خودآگاهی

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست هفدهم: خودآگاهی

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 43:02

  • 2

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید:

خودآگاهی چیست؟ 

چه فرقی بین بررسی درون و خودآگاهی وجود دارد؟

چرا خودآگاهی در افراد کم هست؟

 

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها