• 3 سال پیش

  • 0

  • 02:13

پادکست نوزدهم: زندگی هیجانی

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست نوزدهم: زندگی هیجانی

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 02:13

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید:

تا چه میزان روی تفکرات خودمون کنترل داریم؟ نقش تکامل در رفتار روزمره ما. هیجان های رفتاری چطور توسط جامعه به ما دیکته می‌شوند؟

 

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها