• 3 سال پیش

  • 0

  • 14:38

پادکست بیست‌و‌یکم: عصبانیت

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست بیست‌و‌یکم: عصبانیت

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 14:38

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید:

ریشه ها و دلایل اصلی عصبانیت چیست؟ چه راهکارهایی برای مواجهه با عصبانیت داریم؟

اسپانسر: مدرسه امکان

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها