• 3 سال پیش

  • 0

  • 17:03

پادکست بیست‌وپنج: واکنش های دفاعی - قسمت چهارم

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست بیست‌وپنج: واکنش های دفاعی - قسمت چهارم

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 17:03

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید:

بررسی کامل واکنش های بالغ

 

اسپانسر: بهین تکنولوژی http://behin.net

 

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها