• 3 سال پیش

  • 0

  • 23:30

پادکست بیست و نهم: ترس - قسمت دوم

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست بیست و نهم: ترس - قسمت دوم

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 23:30

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید:

بررسی ترس از یک دیدگاه جدید معرفی تکنیک تنظیم ترس  نتیجه سهل انگاری در زندگی چیست؟

اسپانسر: مدرسه امکان

 

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها