• 3 سال پیش

  • 4

  • 24:57

پادکست سی و یکم: تاب آوری - قسمت دوم

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست سی و یکم: تاب آوری - قسمت دوم

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 24:57

  • 4

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید:

چگونه تاب آوری را در خود تقویت کنیم؟

اسپانسر: زی‌تل zi-tel.com

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها