• 3 سال پیش

  • 0

  • 02:01

پادکست سی و دوم: پرورش آگاهانه

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست سی و دوم: پرورش آگاهانه

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 02:01

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید:

توضیح عملکرد اجرایی مغز  نقش شرایط و موقعیت‌ها در شکل گیری رفتار انسان‌ها تاثیر شرایط در زندگی ما پرورش آگاهانه چیست و چگونه رفتار انسانی را شکل می‌دهد.

اسپانسر: بازارتو

https://bazareto.shop

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها