• 3 سال پیش

  • 0

  • 18:01

پادکست سی و چهارم: انتخاب

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست سی و چهارم: انتخاب

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 18:01

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید:

انتخاب چیست؟  آشنایی با پارادوکس انتخاب. تاثیر تعداد زیاد انتخاب‌ها جامعه مدرن بر زندگی مردم. چطور درست انتخاب کنیم؟

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها