• 3 سال پیش

  • 3

  • 46:09

پادکست سی و پنجم: «از شنبه»

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
0
0
0

پادکست سی و پنجم: «از شنبه»

Moniaz Podcast | پادکست فارسی منیاز
  • 46:09

  • 3

  • 3 سال پیش

توضیحات

در این پادکست خواهید شنید:

چرا نمی‌تونیم کارهایی که میخوایم رو انجام بدیم؟  هویت چیست؟  چگونه هویت انسانی شکل می‌گیرد؟  رابطه اراده و هویت در انسان چگونه است؟

پادکست فارسی منیاز با هدف آگاهی بخشی در جهت ایجاد زندگی بهتر برای مخاطبین فعالیت می‌کند و در آن به بحث های عمومی با هدف رشد فردی افراد پرداخته می‌شود.

حمایت از منیاز

moniazpodcast.com/donate

https://moniazpodcast.com


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها