• 4 سال پیش

  • 14

  • 31:48

دکترامیرمحمد گمینی: علمای امامیه و نجوم جدید در عصر قاجار

تاریخ علم و اندیشه
0
توضیحات
دکترامیرمحمد گمینی: علمای امامیه و نجوم جدید در عصر قاجار

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads