• 1 سال پیش

  • 13.7K

  • 13:20

2129.داستان زنان

داستان شب
0
0
0

2129.داستان زنان

داستان شب
  • 13:20

  • 13.7K

  • 1 سال پیش

توضیحات

دوستان شب بخیر


 شماره‌ی دو هزار و صد و بیست و نهم

 ۸ اسفند ۱۴۰۱داستان مردمی


 «#چخوف_خوانی»


داستان: «#داستان_زنان»

نویسنده: «#آنتون_چخوف»

خوانش: «#نسرین_خلفی»‌
برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش داستان شب مراجعه کنید


hamibash.com/dastaneshab


#داستان_شب


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads