• 1 سال پیش

  • 12.7K

  • 21:05

2121.دشمن ها(قسمت دوم.آخر)

داستان شب
1
1
0

2121.دشمن ها(قسمت دوم.آخر)

داستان شب
  • 21:05

  • 12.7K

  • 1 سال پیش

توضیحات

دوستان شب بخیر


 شماره‌ی دو هزار و صد و بیست و یکم

 ۲۴ بهمن ۱۴۰۱«#چخوف_خوانی»


داستان: «#دشمن_ها»(قسمت دوم/آخر)

نویسنده: «#آنتون_چخوف»

خوانش: «#زهرا_داداشی»‌

موسیقی: «#النی_کارایندرو»
برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش داستان شب مراجعه کنید

hamibash.com/dastaneshab


#داستان_شب

@dastaneshab


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads