• 1 سال پیش

  • 15.7K

  • 19:39

2112.پدر آن دیگری (قسمت یست و دوم)

داستان شب
0
0
0

2112.پدر آن دیگری (قسمت یست و دوم)

داستان شب
  • 19:39

  • 15.7K

  • 1 سال پیش

توضیحات

دوستان شب بخیر


 شماره‌ی دو هزار و صد و دوازدهم

 ۹ بهمن ۱۴۰۱


داستان: «#پدر_آن_دیگری»

(فصل بیست و دوم)

نویسنده: «#پرینوش_صنیعی»

خوانش: «#نازنین_تقی_زادیه»‌


موسیقی: «#فردین_خلعتبری»




برای حمایت از ما به لینک حامی‌باش داستان شب مراجعه کنید :👇🏻


hamibash.com/dastaneshab


#داستان_شب


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads