• 1 سال پیش

  • 143

  • 31:45

اپیزود نوزدهم- مدیریت احساسات منفی 3 (شناخت 15 فیلتر ذهنی غلط - بخش دوم)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
0
0
0

اپیزود نوزدهم- مدیریت احساسات منفی 3 (شناخت 15 فیلتر ذهنی غلط - بخش دوم)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
  • 31:45

  • 143

  • 1 سال پیش

توضیحات

مدیریت احساسات منفی و یادگیری مهارتهای آن برای هر والد و یا کسی که با کودک سر و کار دارد واجب است. در مجموعه اپیزود مدیریت احساسات منفی از چرایی بوجود آمدن و همینطور مدیریت احساسات منفی شدید صحبت کردیم.


  لینک تهیه مجموعه‌ی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان

https://madresehvaledgari.com/product


مطالب متنی را می تونید در وبسایت مدرسه والدگری مطالعه کنید:


لینک وبسایت مدرسه والدگری

https://madresehvaledgari.com

.


shenoto-ads
shenoto-ads