• 2 سال پیش

  • 255

  • 52:44

اپیزود یازدهم - پرخاشگری و حرف نشنوی در کودکان (چرایی و علت ها - بخش دوم)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
2
2
0

اپیزود یازدهم - پرخاشگری و حرف نشنوی در کودکان (چرایی و علت ها - بخش دوم)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
  • 52:44

  • 255

  • 2 سال پیش

توضیحات

وقتی از علت های پرخاشگری در کودکان حرف می زنیم نمیشه به روشهای فرزندپروری غلط و همینطور دلبستگی ناسالم بعنوان علت های اساسی اشاره نکنیم. در این اپیزود در مورد این دو موضوع مهم حرف زدیم.


با صدای
آرش قنواتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads