• 1 سال پیش

  • 219

  • 31:13

اپیزود دوازدهم- پرخاشگری و حرف نشنوی در کودکان - (بخش سوم -چرایی و علت ها)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
0
0
0

اپیزود دوازدهم- پرخاشگری و حرف نشنوی در کودکان - (بخش سوم -چرایی و علت ها)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
  • 31:13

  • 219

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این ایپزود از دو عامل دیگر ایجاد حرف نشنوی و پرخاشگری در کودکان حرف زدیم، یعنی عوامل محیطی و همینطور مهارتهای ضعیف خود کودک . . .


با صدای
آرش قنواتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads