• 1 سال پیش

  • 182

  • 31:35

اپیزود هفدهم- مدیریت احساسات منفی 2 (شناخت 15 فیلتر ذهنی غلط - بخش اول)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
1
1
0

اپیزود هفدهم- مدیریت احساسات منفی 2 (شناخت 15 فیلتر ذهنی غلط - بخش اول)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
  • 31:35

  • 182

  • 1 سال پیش

توضیحات

مدیریت احساسات منفی و یادگیری مهارتهای آن برای هر والد و یا کسی که با کودک سر و کار دارد واجب است. در مجموعه اپیزود مدیریت احساسات منفی از چرایی بوجود آمدن و همینطور مدیریت احساسات منفی شدید صحبت کردیم. مطالب متنی رو هم می تونید در وبسایت مدرسه والدگری بخونید:


  لینک تهیه مجموعه‌ی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان

https://madresehvaledgari.com/product


مطالب متنی را می تونید در وبسایت مدرسه والدگری مطالعه کنید:


لینک وبسایت مدرسه والدگری

https://madresehvaledgari.com

.


shenoto-ads
shenoto-ads