• 1 سال پیش

  • 181

  • 23:05

اپیزود پانزدهم- مدیریت احسساسات منفی 1 (مقدمه)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
1
1
0

اپیزود پانزدهم- مدیریت احسساسات منفی 1 (مقدمه)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
  • 23:05

  • 181

  • 1 سال پیش

توضیحات
مدیریت احساسات منفی و یادگیری مهارتهای آن برای هر والد و یا کسی که با کودک سر و کار دارد واجب است. در مجموعه اپیزود مدیریت احساسات منفی از چرایی بوجود آمدن و همینطور مدیریت احساسات منفی شدید صحبت کردیم. مطالب متنی رو هم می تونید در وبسایت مدرسه والدگری بخونید: لینک وبسایت مدرسه والدگری . لینک مجموعه آموزشی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان در مدرسه والدگری .

shenoto-ads
shenoto-ads